لوازم خانگی

وقایع بانه

تاریخ بانه سرشار از جنگ بین عشیره ها و خان ها برای تصرف شهر است. سه بار شهر بانه در آتش سوخته است و از سشکنه خالی شده است و به همت مردم دوباره مرمت شده است. علاوه بر جنگ میان خانها و عشایر منطقه ای و دولت مرکزی ، مغولها ، روسها و عثمانی ها هم مردم بانه را از تهاجم و کشتار بی نصیب نگذاشته اند. بیماری و خشکسالی هم از دیگر دلایل کشتار مردم بی گناه بوده است. فهرستی از وقایع بانه در زیر آورده شده است. تاریخچه بانه را می توانید بخوانید.

۶۳۸ میلادی ورود هراکلیوس و رهسپاری لشکر روم به همدان

هــ.ق اختیار اسلام در زمان خلافت حضرت عمر ابن خطاب

۶۱۶ هـ . ق– ورود مغولها به منطقه

۷۲۴ هـ . ق– زمامداری مغولها و حکمرانی ابوسعید بهادر خان در بانه و ضرب سکه

۱۳۳۶ هجری شمسی – کشف ۹ عدد سکه ضرب در زمان ابوسعید بهادر خان در مسجد جامع تبریز

۹۲۰ هـ . ق– پیکار سارو بیره سردار بانه ای در جنگ چالدران و همراهی او با شاه اسماعیل صفوی

۱۰۰۰ هـ . ق– حکمرانی امارت توسط سلیمان بگ برادر بوداق بیگ با حکم دیوان شاه طهماسب و بنای مسجد شوی و به روژه کهنه توسط سلیمان بیگ

۱۰۲۱ هـ . ق -حکمرانی اسکندر سلطان بانه ای و قتل تعدادی از مکری ها بدست وی به دستور شاه عباس صفوی

۱۱۴۵ هـ . ق– ورود نادر شاه افشار پس از عزیمت و تصرف بغداد

۱۱۶۱ هـ . ق– غارت شهر توسط سربازان صادق سلطان

۱۱۶۱ هـ . ق– کور کردن چشم محمد علی سلطان توسط حسنعلی خان اردلان در مناقشه با سلیم پاشاه بابان

“در تاریخ مردوخی آمده است لقب سان برای امرای شهر از آنجهت بوده است که چون عثمانی ها به امرای خود لقب پاشاه می دادند نادر شاه هم به تقابل برای امرای سرحدی لقب سان مخفف سلطان داده است اما ۱۲۰ سال قبل از آن شاه عباس اول هم امرای شهر را سلطان خطاب کرده است.”

۱۱۶۳ هـ . ق– جنگ مردم بانه با عشیره بلباس در نمشیر و کشتن ۶۰ نفر از آن عشیره

۱۱۶۸ هـ . ق– حمله سپاه عثمانی

۱۱۷۴ هـ . ق– سوزاندن شهر توسط خدر آغا رئیس عشیرت

۱۲۱۴ هــ . ق – انتخاب فتحعلی سلطان( سلیمان بیگ) بعنوان حاکم بانه توسط امان الله خان اردلانی

۱۲۴۰ هــ . ق – درگیری فتحعلی خان با امان الله خان

۱۲۳۴ هــ . ق – قتل فتحعلی خان در سنندج

۱۲۳۶ هــ . ق – ورود باستان شناس انگلیسی کلودیوس ریچ به بانه در زمان حکومت نورالله سلطان بانه ای

۱۲۴۳ هــ . ق – ورود محمد پاشا بابان

۱۲۵۸ هــ . ق – کوچ دادن ۳۰۰ خانوار شهر زور به بانه طی جنگ محمود پاشا با حکومت سلیمانیه

۱۲۶۸ هــ . ق – ارسال طومار ۳۳ نفر از متشخصین بانه به دولت مرکزی ایران در خصوص رد ادعای دولت عثمانی بر مالکیت این دو منطقه

۱۲۸۴ هــ . ق – اعطای حکومت از سوی معتمد الدوله قاجاری به کریم خان

۱۲۸۶ هــ . ق – همراهی کریم خان با معتمد الدوله در سرکوب هورامی های مریوان

۱۲۸۶ هــ . ق – شیوع طاعون در شهربانه ، ورود شلیمر پزشک انگلیسی برای درمان و تخلیه و قرنطینه بخشی از شهر و روستاها

۱۲۸۹ هــ . ق – مرگ کریم خان و پایان ۱۳ قرن حکمرانی اختیار الدینی ها و آغاز مهاجرت جمعی از اختیار الدینی ها به تهران، اصفهان و سنندج

۱۲۹۹ هــ . ق – حکمرانی یونس خان

۱۳۰۴-۱۳۰۷ هــ . ق – اختلاف یونس بگ با عمو و برادرش ( محمود بگ و مصطفی بگ) بر سر زمامداری بانه و جنگ دو ماهه دو برادر و تخلیه تعدادی از روستاهای شهربانه و میانجیگری حکومت ایران میان این دو

۱۳۰۵ هــ . ق – اقامت نادی شاعر

۱۳۰۸ هــ . ق – کشته شدن مصطفی بگ به دست پسر یونس بگ

۱۳۱۰ هــ . ق – حمله فتاح بگ از ننور همزمان با مرگ یونس خان

۱۳۱۰ هــ . ق – حمله محمد،محمود و احمد بگ برای بیرون راندن فتاح بگ و درگیری قوات عشایر پشدری و گورک با هم در بانه به حمایت طرفین

۱۳۱۱ هــ . ق – هجوم تصرف مجدد شهر توسط فتاح بگ

وقایع بانه

وقایع بانه

 

۱۳۱۷ هــ . ق – سال یخبندان بانه ،بارش باران و یخ زدن آن بر شاخه های درختان و منازل

۱۳۱۸ هــ . ق – آتش زدن ننور و خوری ئاوا توسط محمد خان پسر یونس خان

۱۳۲۴ هــ . ق – حمله عشایر پشدری سردشت و قلادزی به شهربانه

۱۳۲۰ هــ . ق – حمله قادر بگ شیوه گویزان پدر محمد رشید خان به بانه

۱۳۲۰ هــ . ق – عزیمت جمعی از کدخدایان بانه به سلیمانیه برای ارائه در خواست خود مبنی بر قبول تابعیت مردم شهر در دولت عثمانی

۱۳۲۳ هــ . ق – تیر باران محمد خان پسر یونس خان بفرمان ابراهیم بتلیسی فرمانده عثمانی بدلیل امتناع از جنگ با روسها

۱۳۲۵ هــ . ق – قبول تابعیت شهرستانبانه در دولت عثمانی و قرار گرفتن در حوزه ایالت موصل بیش از ده سال و تا پایان جنگ جهانی اول

۱۳۲۸ هــ . ق – تبعید کریم خان توسط روسها به ارمنستان و وفات او در آنجا

۱۳۳۷ هــ . ق – ورود شیخ محمود ( نه مر) به بانه در جریان جنگ وی با ارتش انگلیس در سلیمانیه

۱۳۳۸ هــ . ق – یورش حمه تال بانه به قشون دولتی و دستور وزارت داخله و خارجه ایران برای دستگیری وی،حمه تال مدتی در افغانستان و مدتی در عراق متواری بود و ۸ سال هم در زندان قصر تهران و چندی هم در عراق در بند بود.او بجهت تمایلش به شیخ محمود ،مدتی در دیوان وی خدمت کرد.

۱۳۴۲ هــ . ق – یورش محمود خان پسر فتاح خان با همکاری عشایر مریوان به بانه از روستای تاژان و کشته شدن محمود خان توسط قشون ارتش ایران و دفن وی در تپه سوغانان

۱۳۰۳ هــ . ش – شکست قشون ارتش ایران و تفنگچی های عشایر ده بوکری، مامش و منگور از محمد رشید خان

۱۳۰۵ هــ . ش – عزیمت ارتش و عشایر بانه به سردشت ( که در آنزمان از توابع بانه بود) برای مبارزه با عشایر پشدر که ان شهر را محاصره کرده بودند و مصالحه با انها با وساطت شیخ محمود نه مر.

۱۳۰۸ هــ . ش – تاسیس شهرداری بانه

۱۳۰۸ هــ . ش – کشته شدن میرزا فتح الله توکلی شهردار بدست عوامل محمد رشید خان

۱۳۰۹ هــ . ش – شکایت جمعی از مردم بانه از محمد رشید خان در جریان سفر رضا خان به سقز و دستور رضا شاه برای دستگیری وی

۱۳۰۹ هــ . ش – حمله قشون ارتش با جمعی از عشایر مریوان به تفنگداران محمد رشید خان در ننور و متواری شدن او به خاک عراق

۱۳۰۹ هــ . ش – اجرای دستور تغییر لباس در بانه برای همه بجز روحانیون از سوی رضاخان

۱۳۱۱ هــ . ش – انتخاب ۳۰ نفر به عنوان اعضای انجمن شهر

۱۳۱۶ هــ . ش – کشته شدن حمه تال بدست سید عطا

۱۳۲۰ هــ . ش – تعطیلی تنها مدرسه شهر بدلیل اشغال شهر توسط محمد رشید خان

۱۳۲۰ هــ . ش – ورود روسها به بانه و یک هفته اقامت آنها در شهر

۱۳۲۰ هــ . ش –با تخلیه ارتش محمد رشید خان مجددا شهر را تصرف کرد

۱۳۲۰ هــ . ش – تصرف سقز بدست محمد رشید خان و سپردن حکومت آنجا به برادرش محمد امین بگ

۱۳۲۰ هــ . ش – تصرف سردشت بدست محمد رشید خان

۱۳۲۲ هــ . ش – ورود اولین دستگاه رادیو

۱۳۲۲ هــ . ش – ورود هیئتی از سوی شیخ محمود در سلیمانیه به نزد محمد رشید خان

۱۳۲۲ هــ . ش – اقامت شاعر معروف قان

۱۳۲۳ هــ . ش – تصرف مجدد شهر توسط ارتش و سوزاندن بانه توسط محمد رشید خان

۱۳۲۵ هــ . ش –عزیمت محمد رشید خان به مهاباد در جریان جمهوری مهاباد

۱۳۲۸ هــ . ش – مهاجرت یهودی ها از بانه

۱۳۴۷ هــ . ش – سفر فرح

۱۳۵۵ هــ . ش – سفر محمد رضا پهلوی

۱۳۵۷ هــ . ش – تظاهرات مردم همسو با مردم ایران و پایین کشیدن مجسمه شاه از میدان مرکزی شهر

۱۳۵۸ هــ . ش – – درگیری ستون نظامی ارتش با گروههای مخالف در داخل و خارج شهر بانه

۱۳۵۹ هــ . ش – درگیری مجدد احزاب و تخلیه سکنه شهر

۱۳۶۳ هــ . ش – فاجعه بمباران پارک شهر

۱۳۷۰ هــ . ش – ورود آوارگان عراقی

مردمان این شهرستان اغلب به کشاورزی و دامداری ناچیز مشغول هستند و اکثر آنها کول‌بر می باشد و انواع لوازم های برقی خانگی و وسایل خانگی سنگین را حمل می کنند.

بیشترین محصولاتی که در شهر زیبای بانه به فروش می رشد لوازم خانگی آشپزخانه بانه ای می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

نه + پنج =

فهرست