لوازم خانگی

وقایع بانه

تاریخ بانه سرشار از جنگ بین عشیره ها و خان ها برای تصرف شهر است. سه بار شهر بانه در آتش سوخته است و از سشکنه خالی شده است و به همت مردم دوباره مرمت شده است. علاوه بر جنگ میان خانها و عشایر منطقه ای و دولت مرکزی ، مغولها ، روسها و عثمانی ها هم مردم بانه را از تهاجم و کشتار بی نصیب نگذاشته اند. بیماری و خشکسالی هم از دیگر دلایل کشتار مردم بی گناه بوده است. فهرستی از وقایع بانه در زیر آورده شده است. تاریخچه بانه را می توانید بخوانید.

638 میلادی ورود هراکلیوس و رهسپاری لشکر روم به همدان

هــ.ق اختیار اسلام در زمان خلافت حضرت عمر ابن خطاب

616 هـ . ق– ورود مغولها به منطقه

724 هـ . ق– زمامداری مغولها و حکمرانی ابوسعید بهادر خان در بانه و ضرب سکه

1336 هجری شمسی – کشف 9 عدد سکه ضرب در زمان ابوسعید بهادر خان در مسجد جامع تبریز

920 هـ . ق– پیکار سارو بیره سردار بانه ای در جنگ چالدران و همراهی او با شاه اسماعیل صفوی

1000 هـ . ق– حکمرانی امارت توسط سلیمان بگ برادر بوداق بیگ با حکم دیوان شاه طهماسب و بنای مسجد شوی و به روژه کهنه توسط سلیمان بیگ

1021 هـ . ق -حکمرانی اسکندر سلطان بانه ای و قتل تعدادی از مکری ها بدست وی به دستور شاه عباس صفوی

1145 هـ . ق– ورود نادر شاه افشار پس از عزیمت و تصرف بغداد

1161 هـ . ق– غارت شهر توسط سربازان صادق سلطان

1161 هـ . ق– کور کردن چشم محمد علی سلطان توسط حسنعلی خان اردلان در مناقشه با سلیم پاشاه بابان

“در تاریخ مردوخی آمده است لقب سان برای امرای شهر از آنجهت بوده است که چون عثمانی ها به امرای خود لقب پاشاه می دادند نادر شاه هم به تقابل برای امرای سرحدی لقب سان مخفف سلطان داده است اما 120 سال قبل از آن شاه عباس اول هم امرای شهر را سلطان خطاب کرده است.”

1163 هـ . ق– جنگ مردم بانه با عشیره بلباس در نمشیر و کشتن 60 نفر از آن عشیره

1168 هـ . ق– حمله سپاه عثمانی

1174 هـ . ق– سوزاندن شهر توسط خدر آغا رئیس عشیرت

1214 هــ . ق – انتخاب فتحعلی سلطان( سلیمان بیگ) بعنوان حاکم بانه توسط امان الله خان اردلانی

1240 هــ . ق – درگیری فتحعلی خان با امان الله خان

1234 هــ . ق – قتل فتحعلی خان در سنندج

1236 هــ . ق – ورود باستان شناس انگلیسی کلودیوس ریچ به بانه در زمان حکومت نورالله سلطان بانه ای

1243 هــ . ق – ورود محمد پاشا بابان

1258 هــ . ق – کوچ دادن 300 خانوار شهر زور به بانه طی جنگ محمود پاشا با حکومت سلیمانیه

1268 هــ . ق – ارسال طومار 33 نفر از متشخصین بانه به دولت مرکزی ایران در خصوص رد ادعای دولت عثمانی بر مالکیت این دو منطقه

1284 هــ . ق – اعطای حکومت از سوی معتمد الدوله قاجاری به کریم خان

1286 هــ . ق – همراهی کریم خان با معتمد الدوله در سرکوب هورامی های مریوان

1286 هــ . ق – شیوع طاعون در شهربانه ، ورود شلیمر پزشک انگلیسی برای درمان و تخلیه و قرنطینه بخشی از شهر و روستاها

1289 هــ . ق – مرگ کریم خان و پایان 13 قرن حکمرانی اختیار الدینی ها و آغاز مهاجرت جمعی از اختیار الدینی ها به تهران، اصفهان و سنندج

1299 هــ . ق – حکمرانی یونس خان

1304-1307 هــ . ق – اختلاف یونس بگ با عمو و برادرش ( محمود بگ و مصطفی بگ) بر سر زمامداری بانه و جنگ دو ماهه دو برادر و تخلیه تعدادی از روستاهای شهربانه و میانجیگری حکومت ایران میان این دو

1305 هــ . ق – اقامت نادی شاعر

1308 هــ . ق – کشته شدن مصطفی بگ به دست پسر یونس بگ

1310 هــ . ق – حمله فتاح بگ از ننور همزمان با مرگ یونس خان

1310 هــ . ق – حمله محمد،محمود و احمد بگ برای بیرون راندن فتاح بگ و درگیری قوات عشایر پشدری و گورک با هم در بانه به حمایت طرفین

1311 هــ . ق – هجوم تصرف مجدد شهر توسط فتاح بگ

وقایع بانه

وقایع بانه

 

1317 هــ . ق – سال یخبندان بانه ،بارش باران و یخ زدن آن بر شاخه های درختان و منازل

1318 هــ . ق – آتش زدن ننور و خوری ئاوا توسط محمد خان پسر یونس خان

1324 هــ . ق – حمله عشایر پشدری سردشت و قلادزی به شهربانه

1320 هــ . ق – حمله قادر بگ شیوه گویزان پدر محمد رشید خان به بانه

1320 هــ . ق – عزیمت جمعی از کدخدایان بانه به سلیمانیه برای ارائه در خواست خود مبنی بر قبول تابعیت مردم شهر در دولت عثمانی

1323 هــ . ق – تیر باران محمد خان پسر یونس خان بفرمان ابراهیم بتلیسی فرمانده عثمانی بدلیل امتناع از جنگ با روسها

1325 هــ . ق – قبول تابعیت شهرستانبانه در دولت عثمانی و قرار گرفتن در حوزه ایالت موصل بیش از ده سال و تا پایان جنگ جهانی اول

1328 هــ . ق – تبعید کریم خان توسط روسها به ارمنستان و وفات او در آنجا

1337 هــ . ق – ورود شیخ محمود ( نه مر) به بانه در جریان جنگ وی با ارتش انگلیس در سلیمانیه

1338 هــ . ق – یورش حمه تال بانه به قشون دولتی و دستور وزارت داخله و خارجه ایران برای دستگیری وی،حمه تال مدتی در افغانستان و مدتی در عراق متواری بود و 8 سال هم در زندان قصر تهران و چندی هم در عراق در بند بود.او بجهت تمایلش به شیخ محمود ،مدتی در دیوان وی خدمت کرد.

1342 هــ . ق – یورش محمود خان پسر فتاح خان با همکاری عشایر مریوان به بانه از روستای تاژان و کشته شدن محمود خان توسط قشون ارتش ایران و دفن وی در تپه سوغانان

1303 هــ . ش – شکست قشون ارتش ایران و تفنگچی های عشایر ده بوکری، مامش و منگور از محمد رشید خان

1305 هــ . ش – عزیمت ارتش و عشایر بانه به سردشت ( که در آنزمان از توابع بانه بود) برای مبارزه با عشایر پشدر که ان شهر را محاصره کرده بودند و مصالحه با انها با وساطت شیخ محمود نه مر.

1308 هــ . ش – تاسیس شهرداری بانه

1308 هــ . ش – کشته شدن میرزا فتح الله توکلی شهردار بدست عوامل محمد رشید خان

1309 هــ . ش – شکایت جمعی از مردم بانه از محمد رشید خان در جریان سفر رضا خان به سقز و دستور رضا شاه برای دستگیری وی

1309 هــ . ش – حمله قشون ارتش با جمعی از عشایر مریوان به تفنگداران محمد رشید خان در ننور و متواری شدن او به خاک عراق

1309 هــ . ش – اجرای دستور تغییر لباس در بانه برای همه بجز روحانیون از سوی رضاخان

1311 هــ . ش – انتخاب 30 نفر به عنوان اعضای انجمن شهر

1316 هــ . ش – کشته شدن حمه تال بدست سید عطا

1320 هــ . ش – تعطیلی تنها مدرسه شهر بدلیل اشغال شهر توسط محمد رشید خان

1320 هــ . ش – ورود روسها به بانه و یک هفته اقامت آنها در شهر

1320 هــ . ش –با تخلیه ارتش محمد رشید خان مجددا شهر را تصرف کرد

1320 هــ . ش – تصرف سقز بدست محمد رشید خان و سپردن حکومت آنجا به برادرش محمد امین بگ

1320 هــ . ش – تصرف سردشت بدست محمد رشید خان

1322 هــ . ش – ورود اولین دستگاه رادیو

1322 هــ . ش – ورود هیئتی از سوی شیخ محمود در سلیمانیه به نزد محمد رشید خان

1322 هــ . ش – اقامت شاعر معروف قان

1323 هــ . ش – تصرف مجدد شهر توسط ارتش و سوزاندن بانه توسط محمد رشید خان

1325 هــ . ش –عزیمت محمد رشید خان به مهاباد در جریان جمهوری مهاباد

1328 هــ . ش – مهاجرت یهودی ها از بانه

1347 هــ . ش – سفر فرح

1355 هــ . ش – سفر محمد رضا پهلوی

1357 هــ . ش – تظاهرات مردم همسو با مردم ایران و پایین کشیدن مجسمه شاه از میدان مرکزی شهر

1358 هــ . ش – – درگیری ستون نظامی ارتش با گروههای مخالف در داخل و خارج شهر بانه

1359 هــ . ش – درگیری مجدد احزاب و تخلیه سکنه شهر

1363 هــ . ش – فاجعه بمباران پارک شهر

1370 هــ . ش – ورود آوارگان عراقی

مردمان این شهرستان اغلب به کشاورزی و دامداری ناچیز مشغول هستند و اکثر آنها کول‌بر می باشد و انواع لوازم های برقی خانگی و وسایل خانگی سنگین را حمل می کنند.

بیشترین محصولاتی که در شهر زیبای بانه به فروش می رشد لوازم خانگی آشپزخانه بانه ای می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست